Chính sách giải quyết khiếu nại

Làm thế nào giải quyết trên HXCH khi Người bán và Người mua không thể đi đến thỏa thuận chung.

1. Khi nào Người bán có thể gửi khiếu nại 
    - HXCH khuyến khích Người bán chủ động thương lượng với Người mua để xử lý nhanh yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền. Nếu Người bán và Người mua không thể đi đến thỏa thuận chung, Người bán có thể gửi khiếu nại. HXCH sẽ xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

    - Một số trường hợp Người bán có thể khiếu nại tới HXCH:

         + Không thể thương lượng với Người mua
         + Người mua thông báo chưa nhận được hàng
         + Hàng trả về bị hư hỏng, không còn nguyên vẹn
         + Gần hết thời hạn quy định nhưng vẫn chưa nhận được hàng trả về
2. HXCH xem xét và đưa ra quyết định xử lý cuối cùng
    - Sau khi nhận được khiếu nại từ Người bán, HXCH sẽ xem xét kỹ và đưa ra quyết định xử lý cuối cùng.

    - Ba kết quả có thể xảy ra sau khi kết thúc quy trình giải quyết khiếu nại:

        + Người mua được hoàn tiền một phần/toàn phần giá trị đơn hàng
        + Người mua gửi trả một phần/tất cả sản phẩm và nhận được tiền hoàn trả
        + Yêu cầu Trả hàng/ Hoàn tiền của Người mua bị hủy và đơn hàng sẽ được thanh toán cho Người bán