Chính sách hàng nhập khẩu


- Những sản phẩm được vận chuyển về từ các nước khác (hàng nhập khẩu) là những sản phẩm được bán bởi các thương nhân thành viên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

- Khách hàng có thể nhận biết được sản phẩm hàng nhập khẩu dựa vào thông tin bên góc phải trên từng trang sản phẩm riêng biệt.

- Đơn hàng nhập khẩu thường tốt. Vì bạn có thể báo cáo hoàn tiền nếu sản phẩm không giống với mô tả. HXCH sẽ cử nhân viên đến lấy hàng và hoàn tiền cho bạn vào ví HXCH