Câu Hỏi Thường Gặp

HXCH có liên hệ trước khi giao hàng không?

Bộ phận giao hàng của HXCH hoặc đối tác giao hàng của HXCH sẽ liên hệ trực tiếp với quý khách trước khi giao hàng khoảng 1 ngày làm việc.

Trong trường hợp nỗ lực giao hàng trong ngày chưa thành công, HXCH sẽ gởi thông báo đến quý khách qua email và hẹn thời gian giao hàng tiếp theo.

Một số sản phẩm HXCH sẽ giao ngay mà không liên hệ trước với các order trực tiếp