HXCH voucher

Trang tổng hợp các voucher, mã ưu đãi, coupon của HXCH

 • Phần 1: Voucher theo ngành hàng

 • Phần 2: Voucher theo tháng
 1. Dùng code HXCH-TDG cho sản phẩm sữa tiểu đường sẽ được giảm 5% trong tháng 7/2021
 • Phần 3: Voucher theo tuần

 • Phần 4: Voucher theo ngày

 • Phần 5: Voucher giờ vàng

 • Phần 6: Voucher theo sản phẩm

 • Phần 7: Voucher miễn phí vận chuyển

 • Phần 8: Voucher tích lũy
 • Phần 9: Voucher tặng theo chương trình:
 1. Đánh giá sản phẩm nhận coupon ưu đãi
 2. Đặt câu hỏi trên website nhận coupon
 3. Tham gia tương tác trên mạng xã hội Facebook nhận coupon

Phần 10: Voucher theo thương hiệu

Phần 11: Voucher chỉ dành cho khách mua hàng lần đầu

Phần 12: Voucher áp dụng cho hết năm 2021

Dùng code HXCH-TDG cho các sản phẩm sẽ được giảm 5% trên tổng giá trị đơn hàng