HXCH có liên hệ trước khi giao hàng không?

- Bộ phận giao hàng của HXCH hoặc đối tác giao hàng của HXCH sẽ liên hệ trực tiếp với quý khách trước khi giao hàng khoảng 1 ngày làm việc.

- Trong trường hợp nỗ lực giao hàng trong ngày chưa thành công, HXCH sẽ gởi thông báo đến quý khách qua email và hẹn thời gian giao hàng tiếp theo.

* Một số sản phẩm HXCH sẽ giao ngay mà không liên hệ trước với các order trực tiếp