Hướng Dẫn Đặt Hàng Tại Hàng Xịn Chính Hãng

  1. Tìm kiếm sản phẩm.
  2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
  3. Kiểm tra giỏ hàng và đặt hàng.
  4. Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.
  5. Điền địa chỉ giao hàng.
  6. Chọn phương thức thanh toán, có thể sử dụng HXCH Xu và “Đặt Mua”
  7. Kiểm tra và xác nhận đơn hàng.
  8. Theo dõi tình trạng đơn hàng.