Dân số tại Việt Nam đang có dấu hiệu mất cân bằng, điều này bắt nguồn từ chứng vô sinh ở phụ nữ. Đâu là nguyên nhân của tình trạng cũng như