Bệnh tiểu đường ngày càng phổ biến, cùng với đó là số lượng thuốc tiểu đường sinh ra rất nhiều, đủ chủng loại, thượng vàng hạ cám, rất đa dạng, hôm nay HXCH sẽ tổng hợp những thông tin khoa học nhất, mới nhất về các loại thuốc tiểu đường hiện nay, cùng với đó là cách