tiểu đường

  1. Người bệnh tiểu đường ăn khoai mì có được không?
  2. Có cách nào điều trị triệt để bệnh tiểu đường type 2?