Monthly Archives: July 2020

  1. Tinh trùng yếu, ít có nên thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm hay không?
  2. [Giải đáp] Tinh trùng dị dạng làm ivf tăng khả năng có con được không?
  3. Người ít, yếu tinh trùng uống hseed 1500 có dễ thụ thai, tăng chất lượng?
  4. Tinh trùng bị dị dạng dùng Hseed 1500 có cải thiện không?
  5. Sử dụng hseed 1500 thường xuyên có tăng tốc độ di chuyển của tinh trùng
  6. Hạn chế tinh trùng bị thiểu năng với hseed 1500 có mang lại hiệu quả?
  7. Hseed 1500 với proxeed plus: sản phẩm tăng chất lượng tinh trùng tốt?
  8. Nam giới tinh trùng loãng, ít có thể làm IUI được không?
  9. IVF sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ có tăng tỷ lệ thụ thai?
  10. Tinh trùng đông đặc như thạch nguyên nhân là gì? Nguy hiểm không?
Trang